מורה שיוצא מוקדם מהעבודה

שאלה

אני עובד בבית ספר תיכון, בימים אלו של סוף שנה התלמידות משתחררות בשעות מוקדמות ויחד איתם הולכים גם מורים.

על פי הנחיות משרד החינוך על המורה לשהות בבית הספר גם כשאין לו את מי ללמד עד סיום מערכת השעות שלו.

בפועל מנהלים רבים מתירים למורים לצאת מוקדם האם מותר?

תשובה

בדיני   עבודה  מצינו בגמ'  ובשו"ע  שני  מרכיבים היוצרים   את חיוב  התשלום.  האחד  הוא  בעל  הבית  מי שממן  את  העיסקא, והשני הוא את מי שהוא  מעמיד  עליו  כשלוחו היינו  מי שממונה מטעם   בעל  הבית לנהל  את  העבודה  בפועל.  כגון  בימינו  בעל  השליטה  במפעל  היינו  בעל  הממון  והשני  הוא  המנכ"ל  שמנהל  את  העסק. אבל  אין הוא בעל העסק עצמו. ויכול השליח, היינו המנהל, לשנות בתנאי השכר. 

הדבר דומה לזבן בחנות שלפעמים מוותר לקונה וגם בעל הבית מסכים לכך  והנוהג בכך אינו עובר על אונאה.

כן  נפסק להלכה שאם האדם עשה את המוטל אף שבפועל לא נעשתה  המלאכה כגון שחלה התלמיד, או שעשה שליחות ולא מצא את האדם שצריך  היה לקבל את המשלוח וכל  כיו"ב, אעפ"כ כיוון שהוא עשה את המוטל עליו  הרי שהוא צריך לקבל שכרו מושלם.

לענייננו משרד החינוך הוא בבחינת בעל השליטה ואילו מנהל בית הספר הוא  בבחינת שלוחם. משרד החינוך לא מתיימר לשלוט במערכת השעות וכשם  שבמצב של מלחמה שבפועל לא מלמדים משרד החינוך לא מבקש את  התשלום בחזרה.

כמובן, שפטור שכזה למורים אם נעשה אופן תדיר הרי שזה בבחינת עושה מלאכת  ה' רמיה ובוודאי שעובר על דעת בעל הבית הוא משרד החינוך. אבל  אם זה נעשה בסוף שנה וכל כיו"ב בנסיבות מיוחדות הרי שזה בסמכות המנהל לוותר.  

                       המשיב:   הרב  אפרים  משה  קורנגוט