מעמד סיום הש"ס בפתח תקווה בשיתוף "יסודות המרכז היהודי למשפחה"

הניגון הזה לא יוצא מראשי שבוע ויותר אחרי האירוע. אני חוזר שוב ושוב למחזה המרהיב של אולם מלא – מלא בחובשי כיפות בגדלים שונים בחולצות וחליפות שונות וכולם יחד נותנים ידיים ומולנו שלוש שורות של רבנים הנותנים ידיים איש לרעהו בחיבה המיוחדת לתלמידי חכמים.

מודעה קטנה צדה את עיניי… סיום הש"ס בעיר מגוריי… כמה טוב… הזמנתי כרטיסים לי ולבני. חשבתי שאפרד מכמה עשרות שקלים אבל לא. חינם אין כסף.

הייתי. נהניתי רשמתי—

פתח תקוה התורתית התאחדה במעמד כביר לכבודה של תורה לרגל סיום הש"ס במסגרת ה"דף היומי".

בראשות רבני העיר, רבני השכונות וראשי ישיבות התאחדו במוצאי שבת קודש – מוצאי יום המנוחה – אלפי תושבי העיר שומרי השבת ושומרי משמרת התורה למעמד כביר של סיום הש"ס במחזור הי"ג של הדף היומי שנתקבל באהבה וחיבה בכל תפוצות ישראל כהצעת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין ראש ישיבת חכמי לובלין במעמד מועצת גדולי התורה בראשות מרן בעל החפץ חיים זצ"ל והאמרי אמת זצ"ל.

כמסורת רבת שנים בפתח תקוה מתקיים אירוע לכבוד לומדי הדף היומי ומסיימי הש"ס יחד שבטי ישראל, שומרי התורה והמצוות החיים באהבה ואחווה בעיר בהנהגת ראשי הישיבות ורבני העיר העומדים במשותף על משמר חומות הדת בעיר, בחסות וארגון המועצה הדתית העירונית הפועלת בכל תחומי הדת בעיר.

את במת הכבוד פיארו בהדרם רב העיר הרב מיכה הלוי שליט"א שבנועם הליכותיו ומסירותו הרבה לעיר ולתושביה מנהיג את העיר בשיתוף פעולה עם רבני העיר ורבני השכונות ובהתייעצות עם מרנן ורבנן ראשי הישיבות בעיר

ראש הישיבה הגדולה אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א, ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי מרדכי רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת נחלת דוד הגאון רבי דוד סלומון שליט"א, הגאון רבי אברהם חפוטא שליט"א, ראש ישיבת פאר משה הגאון רבי משה פינטו ולצידם רבני העיר היושבים על מידין, הרב ששון כהן, הרב בן-ציון רוזנברג, הרב צבי אלימלך הורוביץ, הרב יקותיאל רוזנבאום, הרב משה הר-נוי, הרב מיכאל שוהם, הרב אייל ורד, הרב יוסף שנה, הרב גד דיעי, והרב צבי יהודה לאו הרב חיים דוב בריסק. ועוד רבנים חשובים שאיני מכיר אותם.

חודשים ארוכים נערכו במועצה הדתית לקראת הפקת האירוע לכבודה של תורה בארגון לוגיסטי ותוכן תורני ראוי, בימה מיוחדת הוכנה למאות מגידי השיעורים המוסרים נפשם יום יום באמירת שיעורים תמידים כסדרם, ומבצע לוגיסטי נרחב עמל לחלק כרטיסי כבוד וכרטיסי כניסה למשתפי השיעורים, מעיון בחוברת המהודרת שהופקה לכבוד האירוע עולה כי מתקיימים בעיר לפחות 106 שיעורים בדף היומי מדי יום!!!

שעה ארוכה לפני תחילת המעמד נהרו אלפי הלומדים ומגידי השיעורים לאולם המפואר שנשכר לטובת האירוע המיוחד ולקול שירת ימים על ימי מלך נכנסו הרבנים וראשי הישיבות למעמד.

בסיום הש"ס במחזור הי"ג וההדרן התכבד הרב ד"ר יעקב חבה המוסר שיעור בבית הכנסת קהילות ישראל.

באמירת הקדיש לאחר ההדרן כובד הרב ששון כהן רב שכונת כפר אברהם.

באופן ספונטני התלכדו אלפי הנוכחים בשירה וריקודים לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה מתוך שמחה אמיתית לגומרה של תורה.

לאחר מכן כובד בפתיחת המחזור הי"ד ולימוד המשנה הראשונה מאימתי קורין את שמע בערבית הרב אליהו משה ארנטרוי שליט"א המוסר ארבעה שיעורי דף יומי ברחבי העיר מדי יום!!! שהסביר בטוב טעם את מהלך המשנה והסוגיא הראשונה, הרב ארנטרוי קרא לכל הקהל להתלכד וללמוד מסכת ברכות שזמן לימודה מתפרס על פני תשעה שבועות בדיוק ובפרשת כי תשא בה קוראים את
ושמרו בני ישראל את השבת וגו'; אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל – מתחילים במסכת שבת, הרב הזכיר את דברי הרמב"ם שרבינו הקדוש סידר את מסכת שבת בראש סדר מועד לפי שהוא קדמון במעלה.

כאן פנה הרב ארנטרוי בדברים נוקבים לעומד בראש העיריה "למה פוגעים בשבת? מתנכלים לצופרי שבת בעיר, ראש העיריה אומר שהוא שוקל תחבורה ציבורית בשבת. הרפו מהשבת ואם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין"

לכבוד מסיימי הש"ס בפתח תקוה הוזמנו רבנים חשובים לברך את הנוכחים, הרב ישראל מאיר לאו שליט"א ובנו הרב דוד לאו הרב הראשי לישראל וכן רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר. כן פיארו בנוכחותם את כותל המזרח רבי מסעוד בן שמעון ורבי פינחס אבוחצירא שליט"א.

ברכה מיוחדת נשלחה למעמד מכבוד הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, את ברכת הגר"י זילברשטיין לתושבי העיר ולרב העיר הרב מיכה הלוי הקריא נאמן ביתו הרב אליהו שפס שליט"א.

משא מיוחד נשא הרה"ג מיכה הלוי רב העיר שקישר בפילפול את סוף המסכת האחרונה שבש"ס לתחילת מסכת ברכות ובסיום דבריו בירך את הנאספים על האחדות הקיימת בעיר, על שיעורי התורה הרבים ועל הצימאון הגובר לשמוע דבר השם – זו הלכה.

כמו-כן קרא לפרנסי העיר ברגש רב לשמור על חומות השבת והשמיטה, חומות הטהרה והיהדות בעיר.

דברי ברכה נשא ראש העיריה מר רמי גרינברג ששיבח את המועצה הדתית והעומדים בראשה על ארגון אירוע מכובד לטובת לומדי התורה בעיר.

כל הדוברים העלו על נס את פעולותיו של הרב מיכה הלוי לקירוב לבבות ולקירוב התורה והמצוות ללבבות התושבים.

עם סיום דברי החיזוק והברכות החלה מקהלת "מלכות" לשורר שירי לכבוד סיום הש"ס יחד עם הפייטן משה לוק ור' מוטי שטיינמץ, אברימי רוט ועוד.

דברי סיום ותודה למארגנים השמיע ר' שמואל זלצר מיוזמי המעמד.

בשורת אישי הציבור נכחו: ראש העיריה מר רמי גרינברג, מר פלטיאל אייזנטל – יו"ר המועצה הדתית, מר עופר אברהם – מנכ"ל המועצה הדתית, איציק דעי סגן ראש העיר, צבי בליץ צביקה וישינגרד, משה פלדמר, הרב אליהו ברוכי והרב ישראל פרידמן, הרב יוסף לבל הרב מאיר הנדלסמן הרב אברהם פקטר.

הפתעה נעימה ציפתה למגידי השיעורים כשבסיום האירוע חולק לכל אחד מהם ש"ס עוז והדר מפואר במהדורה מוקטנת מתנת המועצה הדתית לכל מגידי השיעורים.

גם מקומן של נשות הלומדים לא נפקד והוכן להם מקום של כבוד.

נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה.

גם אני התחלתי בסייעתא דשמיא את הש"ס ותפילתי לא-ל בורא עולם שאזכה לסיים.

היה – התלהב – ורשם הגיגים
ישראל פרידמן.