שיעור אכילת מצה לחולה צליאק

שאלה

לחולת צליאק שצריכה לאכול כזית מצה של שיבולת שועל. אלא שגם המצות קשות לה לאכילה, כיצד תנהג?

 

תשובה

קיים ספק באשר לזיהוי של השבולת שועל י"א שהכוונה היא לשעורה הדו טורית שאינה מסופקת כיום מאידך, הרב יונה מרצבך ורבים כמותו סברו שהכוונה היא לקווקר היינו שיבולת שועל.

פתרונות לאכול כשיעור הם כדלקמן: לפורר את המצה בצורתה היינו שתהיה דקה מן הדקה . האפשרות השנייה לבלוע את המצה עם מים. אפשר גם להטביל את המצה במים לזמן קצר, וזה יהיה מותר גם לגבי אלו שמקפידים שלא לאכול שרויה בפסח. אם זה בלתי אפשרי קיימת אפשרות רביעית לשרות את המצה במים, שאין היד סולדת בהם פחות מעשרים וארבע שעות.

השיעור כזית במצה שצריך לאכול לשיטת החזו"א קצת יותר משלושת רבעי מצת מכונה ויש הסבורים כשיטתו עפ"י הרמב"ם והשיעור קצת יותר משליש מצת מכונה. אבל גם לשיטות אלו הרי אם מדובר בחולה או במבוגר נוהגים כשיטת הגאון ר' חיים נאה, ואוכלים שליש מצת מכונה.

במקרים של קשיים באכילה שיעור הזמן שצריך לאכול הוא בין ארבע דקות למקסימום תשע דקות פסק השדי חמד שגם אם אוכלים שיעור של משהוא מהמצה מקיימים את המצווה וגם אם אוכלים ואח"כ פולטים יוצאים ידי חובה.

עורך הסדר יברך את ברכות המוציא ועל אכילת מצה ויוציא ידי חובת הברכות.

המשיב- הרב אפרים קורנגוט