השיעור השבועי מהרב מיכה הלוי שליט"א בנושא: המהדרין בנר חנוכה