השיעור השבועי בהלכות קורונה מהרב מיכה הלוי שליט"א

אי"ה ביום חמישי כ"ו בסיון בשעה 20:45