ליל יום הזיכרון בתפילה ובשיחה עם הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

"במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים"
שידור חי בליל יום הזיכרון בעזרת ה' ביום שני ג' באייר בשעה 21:15

בתפילה ובשיחה עם הרה"ג הרב מיכה הלוי הרב הראשי 
החזן יעקב מוצן
דברים מפי עובדיה ואריקה גולדמן הוריו של סא"ל אבנר גולדמן ז"ל ט"ו באב תש"ע
מנחה: הרב גולן דיעי רב קהילת משכן ידידיה (בית יוסף)